DnF桃花辅助【多功能版】

上市日期:2023-08-01 14:36:32
DNF冈本公益服私服辅助
主要功能:
登录密码:6666
授权方式:
DnF桃花辅助【多功能版】使用说明

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃     值得你信赖的DnF辅助科技      唯一官方网站  www.dnf97.com    ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃                    唯一客服QQ:6304458                        ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃                                                                  ┃
┃             第一时间及时更新                                     ┃
┃                                                                  ┃
┃             关注DnF全网辅助最新动态!                            ┃
┃                                                                  ┃
┃             品种齐全,售后完美,诚信交易,顾客至上               ┃
┃                                                                  ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃主站:www.dnf97.com                                              ┃
┃                                                                  ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


必须管理员运行!!!!

登录提示载入成功上游戏点激活呼出即可

有问题向上级或者邮箱反馈

手动版本:                                   【     推荐姿势:装备BUFF+三速     】

剧情推荐 装备BUFF

升级时勾选装备BUFF后有范围伤害,靠近小怪跑图即可

目前不推荐110高级图

伤害自行控制

热键说明:

波浪键 无形秒杀(可自行修改合适稳定的代码)

F1键   智能倍攻

F6键   跑图秒杀(图外开启后跑图就行)

F7键   无视队友

问:软件登录后不出辅助窗口怎么处理?

答:尊敬的用户您好,你可以尝试重启电脑,或者多登录几次软件多注入几次,Tgp注入不行可以换启动器注入!

问:辅助窗口出来后驱动状态是假怎么处理?

答:尊敬的用户您好,这种情况多半是驱动被拦截,如果是在网吧可以考虑换网吧,是家里请排查是否完全关闭所有杀毒软件,家用电脑确认关闭所有杀毒软件还是假的请换电脑或者重装系统!

问:辅助刷着刷着就假异常但是不制裁怎么处理?

答:尊敬的用户您好,这种问题属于伤害过高,请您降低倍功倍数,然后功能少开即可解决!

问:辅助刷着刷着就没伤害效果了怎么处理?

答:尊敬的用户您好,这种问题属于您中途看过装备导致功能失效只需要重新再按F1和M键即可马上有效果了

问:为什么我经常制裁?

答:尊敬的用户您好,天下没有百分百稳定的辅助,如果您经常制裁且伤害开的不高就需要检查电脑是否存在别的残留辅助了!

问:为什么我的电脑会出现三方木马加载?

答:尊敬的用户您好,如果不是官网发布停用出现了三方木马加载,那么您需要考虑之前是不是加载过别的辅助,没有清理干净导致的三方木马加载,本辅助百分之99不会出现三方木马加载问题的


上一篇: 下一篇:DNF黑鲨辅助(密码6666)
客户服务中心